Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca magisterska – co to jest?

Praca magisterska-co to jest.jpeg

Praca magisterska polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania w ramach jednej lub kilku dyscyplin naukowych zgodnych z kierunkiem studiów autora pracy. Powinna prezentować ona wyższy poziom niż praca licencjacka. W jej przypadku problematyka jest szerzej opracowywana, a dobór metod badawczych dokładnie uzasadniony. Cele pracy magisterskiej to dydaktyczny i naukowy. Sprawdź, na czym one polegają, jakie są rodzaje prac magisterskich i poznaj najważniejsze wskazówki potrzebne do napisania pracy dyplomowej.

Co to praca magisterska? Jakie są jej cele?

Aby zrozumieć, co to jest praca magisterska, warto przedstawić jej cele dydaktyczne. Podczas pisania student musi postawić problem badawczy i hipotezy. Ponadto jego praca będzie polegała także na zdobyciu wiedzy w zakresie specjalności i tematu dzieła. Celem dydaktycznym pracy magisterskiej jest także nabycie technicznych umiejętności związanych z jej pisaniem, ale także umiejętności omówienia stanu badań i konfrontacji ze źródłowymi materiałami.

Z kolei celem naukowym pracy magisterskiej jest umiejętne dobieranie materiału i wybór przyjętej metody uzasadniony naukowo. Autor pracy powinien rozwiązywać problem, opierając się na logicznym wywodzie, a interpretacja wyników powinna być przemyślana.

Co to magisterka – jakie są jej rodzaje?

Podczas pisania pracy magisterskiej jej autor musi wykazać się pogłębioną wiedzą i umiejętnością jej zastosowania w zakresie podjętego tematu. Powinien także tworzyć nową wiedzę i wykorzystywać tę istniejącą. Efekt ma mieć charakter poznawczy i użytkowy.

A oto rodzaje prac magisterskich, które można wybrać.

Prace teoretyczne

Opierają się na badaniach o charakterze poznawczym. Dotyczą omówienia teorii naukowej. Łączą elementy historyczne ukazujące zmiany danej teorii z oceną krytyczną dotychczasowego punktu widzenia. To także zaproponowanie jego zmian.

Prace przeglądowe

Dotyczą analizy porównawczej literatury z danego tematu. Przegląd ten powinien obejmować publikacje wydane w języku polskim i zagraniczne. Student dokonuje analizy porównawczej z osiągniętych przez inne osoby wyników badań i poddaje je własnej ocenie.

Prace empiryczne

Opierają się na badaniu zależności i związków zachodzących między konkretnymi zjawiskami. W ich przypadku autor musi odwoływać się do literatury naukowej, co umożliwi mu sformułowanie założeń i wniosków.

Magisterka – co to i jakie są najważniejsze wskazówki podczas jej pisania?

Praca magisterska musi mieć temat i postawiony cel. Zadaniem autora jest udowodnienie postawionej tezy. W trakcie pisania pracy student może ją również obalić. Pracę magisterską autor tworzy we współpracy z promotorem. To właśnie on prowadzi studenta przez proces pisania i obrony pracy dyplomowej. Zgłasza uwagi i daje sugestie.

Ważną kwestią jest plan pracy magisterskiej. Wstępną koncepcję nakreślisz, zgłębiając literaturę przedmiotu i korzystając z techniki, którą jest mapowanie myśli. Jeśli masz problem z wyborem tematu i napisaniem pracy dyplomowej, możesz zlecić to zadanie doświadczonym redaktorom. Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.