Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Streszczenie pracy dyplomowej - jak je napisać?

Spis treści:
Pokaż mniej
Streszczenie pracy dyplomowej- jak je napisać?

Streszczenie pracy licencjackiej powinno być jej wizytówką. W związku z tym powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby przygotować je rzetelnie. W streszczeniu należy zamieścić główne zagadnienia, które znajdują się w przygotowanej pracy dyplomowej. Dzięki temu czytelnik będzie miał namiastkę tematu, jaki został w niej poruszony. Streszczenie pracy magisterskiej, jak i licencjackiej ma zachęcać do jej przeczytania. Jeżeli zastanawiasz się jak je odpowiednio napisać, to odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście. Z pewnością wymienione wskazówki pomogą Ci podczas pisania streszczenia do pracy dyplomowej.

Poznaj zasady tworzenia streszczenia pracy dyplomowej

Masz wiele wątpliwości, jak powinno wyglądać streszczenie pracy dyplomowej? Nie wiesz, co należy w nim zamieścić, a czego unikać? Zastanawiasz się, czym są słowa kluczowe, które powinny znaleźć się w tekście? Dzięki naszym wskazówkom rozwiejesz wątpliwości i stworzysz streszczenie dobrej jakości, które z pewnością wywoła w czytelnikach zaciekawienie i zachęci do przeczytania całości tekstu.

Zanim przejdziesz do napisania straszenia, powinieneś wiedzieć, czym ono jest. Streszczeniem określa się przedstawienie w skrócie książki, a także konkretnych wydarzeń, czy sytuacji. To przereagowanie danego fragmentu tekstu z zachowaniem kluczowych elementów, które są w nim zawarte. Streszczenie powinno przedstawiać najważniejsze wydarzenia, sytuacje, a także postacie. To niezwykle ważny element pracy dyplomowej, który zachęca do jej przeczytania. W internecie znajdziesz przykładowe streszczenia do pracy licencjackiej, jednak musisz poznać najważniejsze zasady jego tworzenia.

Gdzie umieścić streszczenie pracy dyplomowej?

Niezależnie od tego, czy piszesz streszczenie pracy inżynierskiej, magisterskiej, czy licencjackiej powinieneś je umieścić na samym początku tekstu, zaraz po spisie treści. To miejsce będzie odpowiednie, gdyż pozwoli czytelnikowi zapoznać się, z tym, co jest zawarte w pracy dyplomowej i zachęci do jej przeczytania. Zdarza się, że streszczenia są umieszczane na końcu pracy dyplomowej, co nie jest zalecane. W takiej sytuacji przygotowana praca staje się mniej przejrzysta i atrakcyjna. To może wpływać negatywnie na ocenę pracy. W ten sposób zostaje pozbawiona informacji dla czytelnika o zawartej w niej treści. Jeżeli natomiast, zależy Ci, aby streszczenie pracy dyplomowej znalazło się jednak na jej końcu, to umieść je przed aneksem lub po zakończeniu, przed bibliografią. Streszczenie może pojawić się także bezpośrednio na samym końcu.

Co powinno znaleźć się w streszczeniu pracy dyplomowej?

Na stronach internetowych znajdziesz dowolne streszczenie pracy licencjackiej. Przykład ten pomoże Ci odnaleźć najważniejsze elementy, które powinny się w nim znaleźć. Z pewnością nie powinno zabraknąć tytułu pracy dyplomowej, a także podstawowych informacji o napisanej pracy i jej założeniach. Pisząc streszczenie pracy licencjackiej, magisterskiej, czy inżynierskiej nie zapomnij o krótkim nawiązaniu do tematyki napisanej przez Ciebie pracy. Streszczenie jest niezwykle istotną częścią, gdyż to w nim powinieneś umieścić cel tekstu, zakres pracy, a także główne tezy. Kolejnym elementem jest przedmiot pracy dyplomowej i jej problematyka oraz umiejscowienie jej w literaturze naukowej.

Streszczenie pracy dyplomowej powinno zawierać także konkretne informacje dotyczące wykorzystanych metod badań, a także technik badawczych podczas jej pisania. Nie zapomnij także o krótkiej i zwięzłej charakterystyce przeprowadzonych analiz lub eksperymentów i uzyskanych wynikach, które zostały osiągnięte poprzez napisanie pracy dyplomowej. W streszczeniu powinno znaleźć się także krótkie podsumowanie. Niezbędnym elementem są także słowa kluczowe w pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej i opis napotkanych przez Ciebie problemów podczas jej przygotowywania.

Każdy z wyżej wymienionych elementów streszczenia należy umieścić jako odrębną część. Ze względu na punkty tj. przeprowadzone badania, wnioski i osiągnięte wyniki najlepszym rozwiązaniem jest napisanie streszczenia pod koniec pisania pracy dyplomowej.

O tym nie zapomnij podczas pisania streszczenia pracy dyplomowej

W streszczeniu pracy dyplomowej powinieneś omówić zagadnienia, które zostały w niej poruszone. Fragment ten powinien nie zajmować więcej od jedną stronę ( ok. 2000 znaków), jednak nie powinien też być zbyt krótki, gdyż należy ująć w nim istotne kwestie. Ważne jest nadanie numeru stronie, na której znajduje się streszczenie pracy dyplomowej. Nie zapomnij także o odpowiedniej czcionce. Oznacza to, że streszczenie powinno być pisane czcionką o jeden punkt mniejszą nić pozostała część pacy. Do tego celu użyj czcionki Arial, 10 pkt lub czcionki Times New Roman, 11 pkt. Natomiast tekst “streszczenie pracy dyplomowej” powinien być poprzedzony czterema pustymi wierszami i napisany pogrubioną czcionką Arial 12 pkt bądź Times New Roman 13 pkt.

Dlaczego streszczenie pracy dyplomowej jest tak ważne?

Celem napisania streszczenia pracy dyplomowej jest przekształcenie tekstu w krótszy fragment ukazujący najważniejsze wątki, które zaciekawią potencjalnego czytelnika i poinformują go o tematyce i zawartości pracy dyplomowej. Dzięki streszczeniu każda praca staje się bardziej atrakcyjna i przejrzysta dla czytelników. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pisania streszczenia skonsultować się z promotorem, co do jego długości i formy.

Nie każda uczelnia wymaga zamieszczenia tłumaczenia streszczenia na jeden lub na kilka języków, jednak jeżeli zależy Ci, aby Twoja praca była odebrana jak najlepiej i odzwierciedliła Twoje ambitne podejście, to możesz przetłumaczyć streszczenie na język angielski.

Niezwykle istotne są słowa kluczowe w pracy licencjackiej. Powinieneś je wpleść naturalnie w treść. Słowami kluczowymi określa się najczęściej występujące słowa w pracy dyplomowej. Dzięki nim czytelnik ma możliwość poznania ogólnego zarysu Twojego dzieła.

Podczas pisania streszczenia pracy licencjackiej, dyplomowej, czy magisterskiej dokonaj obiektywnej oceny przedstawionych przez Ciebie faktów i zastanów się, czy ukazują charakter i przesłanie napisanej pracy dyplomowej.

Co należy umieścić w streszczeniu pracy dyplomowej?

Podczas pisania streszczenia pracy dyplomowej pamiętaj, by było ono napisane na temat i dotyczyło najistotniejszych fragmentów tekstu. Tak stworzone streszczenie da czytelnikowi zarys Twojej pracy, jednak ważne jest, aby było napisane zwięźle i rzeczowo. Przedstawione w streszczeniu wydarzenia powinny być zamieszczone chronologicznie.

Wykorzystanie słów kluczowych

Słowa kluczowe to słowa, które najczęściej pojawiły się w Twojej pracy dyplomowej. Ważne jest, aby nie były one przypadkowe, lecz określały jej temat i zawartość. Dzięki zastosowaniu słów kluczowych, które charakteryzują napisaną treść, czytelnik ma możliwość przekonania się, o czym jest Twoja praca dyplomowa.

Jak wybierać słowa kluczowe?

Słowem kluczowym może być zarówno rzeczownik, jak i przymiotnik, natomiast do tego celu nie możesz stosować spójników, zaimków, przyimków, a także terminów, które powszechnie występują lub mają charakter ogólny. Zaleca się, aby słowa kluczowe były podawane w liczbie pojedynczej, natomiast niektóre rzeczowniki, nazwy roślin, materiałów, grup społecznych, nazw określających wyższe grupy zwierząt lub grup związki chemiczne można stosować w liczbie mnogiej. Słowami kluczowymi mogą być pojedyncze wyrazy w Twojej pracy dyplomowej lub wielowyrazowe frazy. Słowa kluczowe powinny być podawane według porządku alfabetycznego lub rangi problemów, które zostały poruszone w tekście.

Streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim, czyli Abstract

Streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim określane jest jako Abstract i tak samo, jak treść w języku polskim powinno zawierać te same elementy. Jego objętość nie powinna przekraczać jednej strony. Ważne jest, aby Abstract miał naniesioną numerację. Podczas pisania tego fragmentu pracy dyplomowej należy powstrzymać się od stosowania odwoływań do pozycji bibliograficznych, a także wykresów, czy tabel. Natomiast ważne jest, żeby Abstract był wzbogacony o słowa kluczowe. Podczas pisania streszczenia pracy dyplomowej w języku polskim stosuje się czas teraźniejszy, natomiast Abstract powinien być pisany w czasie przeszłym.

Tłumaczenie streszczenia pracy dyplomowej na język angielski nie powinno być pisane w pierwszej osobie, lecz w trzeciej lub możliwe jest zastosowanie strony biernej.

Tego unikaj!

Pisząc streszczenie pracy dyplomowej, unikaj lania wody, gdyż najważniejsze są konkretne informacje opisane zwięźle i rzeczowo. Nie stosuj także języka potocznego, a także słów branżowych, ponieważ czytelnicy zazwyczaj nie są ekspertami w opisywanym przez Ciebie temacie. W związku, z czym Twoja praca dyplomowa będzie dla nich niezrozumiała i nieciekawa. Nie zaleca się także przytaczania dialogów, a także wplatania w treść cytatów. Pisząc pracę licencjacką, magisterską, czy inzynierską, nie zamieszczaj w niej własnych komentarzy lub dygresji.

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3.2/5 na podstawie 10 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.