Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Konspekt pracy licencjackiej, magisterskiej - poradnik z przykładami

Spis treści:
Pokaż mniej
Konspekt pracy licencjackiej, magisterskiej - poradnik z przykładami

Jeżeli piszesz pracę licencjacką lub magisterską, a Twój promotor nie wymaga konspektu, to warto przygotować go dla samego siebie. Zgromadzone informacje z pewnością posłużą Ci podczas pisania pracy dyplomowej już na etapie występu.

Czym jest konspekt ?

Konspekt pracy licencjackiej, magisterskiej lub Inżynierskiej jest schematycznym zapisem większego zakresu tekstu, którego celem jest jego streszczenie, a także przybliżenie budowy. Konspekt jest bardzo pomocny podczas pisania pracy dyplomowej zwłaszcza w przypadku skomplikowanych tematów, gdyż umożliwia zapisanie treści w sposób przemyślany.

Konspekt pracy magisterskiej, inżynierskiej i licencjackiej pozwala na zbiór potrzebnych danych, a także określenie tego, o czym tak naprawdę chcesz pisać. Pisząc, go uporządkujesz swoją wiedzę, a wszystkie przemyślenia i spostrzeżenia będziesz mógł skonkretyzować. Dzięki temu bez trudu znajdziesz także między nimi związki. Celem konspektu jest określenie konkretnej strategii działania, a także kierunku, w którym ma podążać treść Twojej pracy. Po części konspekt ukazuje całościowy obraz pracy dyplomowej, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co i kiedy masz napisać. To doskonały sposób, aby uniknąć dezorientacji i chaosu w pracy dyplomowej.

Jeżeli promotor tego wymaga, to możesz zaprezentować mu konspekt pracy inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej. To pozwoli mu na zapoznanie się z wizją Twojej pracy i dokonanie ewentualnej korekty. Konspekt pozwoli promotorowi wskazać Ci, co robisz źle i jakie trzeba nanieść poprawki. Tego typu uwagi są niezwykle cenne zwłaszcza na tym etapie pisania pracy dyplomowej.

Dlaczego warto zrobić konspekt pracy?

Podsumowując, żeby napisać konspekt, to musisz wiedzieć, co to jest. Pamiętaj, że konspekt pracy inżynierskiej, magisterskiej i licencjackiej to w pewnym sensie mapa Twojej pracy, która umożliwi Ci płynne poruszanie se między każdym etapem Twojej pracy według określonego kierunku.

Dzięki temu, że konspekt jest ogólnym szkicem pracy dyplomowej, da Ci zarys ważnych, a także mniej istotnych elementów, to pozwoli Ci uporządkować Twoje pomysły związane z jej napisaniem.

W pewnym sensie konspekt pracy dyplomowej jest strategią jej pisania. Już na tym etapie jesteś w stanie określić czy będzie to praca badawcza, czy teoretyczne. W konspekcie określisz metodę badawczą, a także grupę, na jakiej wykonasz badania. Dzięki temu będziesz wiedzieć, co i kiedy masz zrobić, dzięki czemu Twoja praca nie będzie chaotyczna.

Czym różni się konspekt od planu pracy ?

Konspekt pracy dyplomowej nie jest tym samym co jej plan. Bardzo często określenia te są stosowane zamiennie, jednak nie oznaczają tego samego. Biorąc pod uwagę dowolny przykładowy konspekt pracy, zobaczysz znaczną różnicę, gdyż jest on bardziej skomplikowany niż plan pracy dyplomowej. W konspekcie zawarta jest zdecydowanie większa ilość elementów.

Jaki jest cel konspektu w pracy dyplomowej?

Pisząc konspekt pracy dyplomowej, przekonasz się, czy na pewno chcesz pisać na dany temat. Jest to niezwykle ważny, gdyż to on decyduje o tym, czy Twoja praca odniesie sukces. W jednym z punktów, jaki powinien znaleźć się w konspekcie, jest uzasadnienie wyboru danego tematu. To właśnie w tym momencie masz możliwość zastanowienia się, czy Twój wybór był dobry. Jeżeli będziesz mieć wątpliwości, to lepiej jest odpuścić temat i zmienić go na inny. Pisanie pracy dyplomowej będzie wtedy dla Ciebie bardzo uciążliwe.

Tworząc konspekt przekonasz się także o dostępności materiałów. Być może będą one niedostępne, na temat, który sobie wybrałeś, a z pewnością napisanie go z głowy jest niemożliwe. Już podczas pisania konspektu do pracy dyplomowej będziesz zmuszony do znalezienia, chociaż kilku źródeł materiału, jeżeli okaże się, że nie możesz ich znaleźć, to sygnał dla Ciebie, że powinieneś zmienić temat pracy.

Podczas pisania konspektu do pracy dyplomowej konieczne jest podanie celu pracy, hipotezy, a także problemu badawczego i metody badań. Jeśli ustalisz te kilka elementów, to dalszy etap nie będzie stanowił już dla Ciebie żadnego problemu, gdyż już będziesz wiedzieć, czy piszesz pracę badawczą, czy teoretyczną. Ponadto będziesz mieć określoną tezę, a Twoim zadaniem będzie jej udowodnienie lub odrzucenie. Konspekt pozwoli Ci ustalić normy czasowe Twojej pracy dyplomowej i tego, czy opiszesz go w sposób szeroki, czy wąski.

Jeżeli do wszystkiego podchodzisz zadaniowo, możesz pokusić się również o napisanie planu czasowego pisania pracy dyplomowej. Po stworzeniu konspektu możesz dodać daty, które będą określać poszczególne etapy jej pisania. Taki harmonogram pozwoli Ci wszystko zrobić na czas zgodnie z Twoimi założeniami.

Czy konspekt chroni przed plagiatem ?

Konspekt pracy dyplomowej to skuteczny sposób, aby uchronić swoją pracę dyplomową przed plagiatem. Dzięki niemu odrzucisz najczęściej wybierane tematy. Już w momencie przygotowywania konspektu możesz zapoznać się z archiwum prac dostępnym na uczelni lub znajdujących się na stronach internetowych. Jeżeli zauważysz, że temat pojawia się bardzo często i jest chętnie wybierany przez studentów, to powinieneś go zmienić, ponieważ będzie Ci ciężko napisać pracę dyplomową na ten sam temat używając innych słów.

Kolejną zaletą pisania konspektu jest odrzucenie tematów z niewielką dostępnością literatury. Jeżeli okaże się, że dla Twojej pracy dyplomowej dostępnych jest tylko kilka książek lub artykułów w internecie to możesz mieć pewność, że z pewnością osoby piszące na podobny temat wykorzystały te same materiały, to będzie skutkować powtarzaniem tej samej treści.

Dodatkowo konspekt odrzuca tematy, które są zbyt bardzo teoretyczne. Przygotowanie dużej ilości czystego tekstu zwiększa szanse na ryzyko wystąpienia plagiatu, dlatego warto jest wybrać temat, pozwalający na przeprowadzenie badań.

Kolejną korzyści, jaką niesie ze sobą napisanie konspektu, jest możliwość skonsultowania go z promotorem. To z nim Omówisz swoje wątpliwości z zakresu rozdziałów teoretycznych I ewentualnego powtarzania podobnych teorii w innych pracach dyplomowych. To właśnie promotor dopuszcza pracę dyplomową do obrony, dlatego warto to z nim skonsultować.

Elementy, które powinny znaleźć się w konspekcie

Na stronach internetowych bez trudu znajdziesz konspekt pracy licencjackiej przykłady,

które mogą pomóc w napisaniu Twojego własnego projektu, jednak pamiętaj, że najważniejszy jest jego układ.

Co powinien zawierać konspekt pracy przykład:

  • Tytuł pracy - nie powinien być zbyt ogólny. Musi konkretnie określić to, czego dotyczy Twoja praca dyplomowa. Jego zadaniem jest zachęcenie odbiorców do przeczytania dalej treści.
  • Problem badawczy- problem badawczy określa się zazwyczaj w formie pytania, które odnosi się do sedna Twojej pracy dyplomowej np. jaki związek ma zjawisko …z ..?, Co było przyczyną…?, Dlaczego…miało miejsce?
  • Przedmiot badania- określa to, co chcesz badać, może być to m.in. grupa ludzi w określonym przedziale wiekowym, środowisko danego zawodu itp.
  • Cele badawcze- określają to chcesz osiągnąć przeprowadzając badania.
  • Paradygmat - określa wzorzec postępowania, Paradygmat dotyczy Twojego punktu widzenia na dany problem badawczy. Zaleca się, aby określić to, w jakim paradygmacie będziesz się poruszać podczas pisania swojej pracy dyplomowej.
  • Założenia teoretyczne pracy dyplomowej- jest to punkt, w którym wskazane jest przejrzenie materiału naukowego, który dotyczy temat Twojej pracy dyplomowej. To pozwoli Ci określić hipotezy, a także wybrać odpowiednie metody badawcze.
  • Metody badawcze- jest to moment na określenie metod, które wykorzystasz podczas zbierania materiału, a także jego opracowanie.
  • Hipotezy badawcze- po określeniu minimalnego zakresu teorii na dany temat jesteś w stanie określić co będzie przedmiotem Twoich badań, i co chcesz osiągnąć poprzez ich wykonanie. W tym momencie możesz postawić hipotezy badawcze.
  • Plan pracy- celem pracy jest przedstawienie zarysu jej układu według określonych rozdziałów. Można je także pokrótce omówić.
  • Bibliografia- w tym punkcie spisujesz wszystkie propozycje literatury, które mogą być Ci potrzebne podczas pisania pracy dyplomowej.

Każdy konspekt powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb, gdyż nie zawsze trzeba zawierać wszystkie wyżej wymienione punkty.

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3/5 na podstawie 11 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.