Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca licencjacka — jak powinna wyglądać?

Spis treści:
Pokaż mniej
Praca licencjacka-jak powinna wygladac.jpeg

Nadszedł ten czas, gdy zbliża się koniec studiów pierwszego stopnia? Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać praca licencjacka? Nie masz pewności co do wyboru obszaru tematycznego? Najpierw odpowiedz sobie na pytanie, który z przedmiotów podczas studiów był dla Ciebie najbardziej interesujący. Przypomnij sobie, jaki problem omawiany na tych zajęciach najbardziej Cię zaciekawił i czego więcej chcesz dowiedzieć się w obszarze danego tematu. Z artykułu dowiesz się, ile stron ma mieć praca licencjacka, jak długa powinna być część teoretyczna, a jaką objętość musi mieć część praktyczna. Poznasz zasady realizacji prac licencjackich, dzięki którym będzie ona napisana poprawnie i zgodnie z wymogami.

Jak ma wyglądać praca licencjacka? Główne elementy

Po przygotowaniach dotyczących określenia obszaru zainteresowań badawczych przeprowadzeniu badań analizie i wyciągnięciu wniosków możesz zacząć pisanie pracy licencjackiej.

Oto jej główne elementy redakcyjne:

Strona tytułowa

Jest wizytówką Twojej pracy. Powinna zawierać informacje, takie jak tytuł, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora, nazwę uczelni, rok, w którym została napisana praca i numer albumu studenta.

Spis treści

Powinien zawierać wszystkie części składowe pracy i wskazywać strony, na których się one znajdują. Mowa tu o elementach, takich jak m.in.: wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie, bibliografia, spis tabel czy spis wykresów.

Układ poszczególnych elementów pracy

Wszystkie elementy pracy stosuj tak, aby było to zgodne ze sztuką projektowania tekstów. Nie pozostawiaj dużej ilości pustego miejsca na dole strony, chyba że rozpoczynasz nowy rozdział. Opisy do ilustracji umieszczaj bezpośrednio pod każdą z nich. Praca licencjacka musi być przejrzysta i czytelna. Pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstów zastosuj podwójny odstęp.

Numeracja stron i marginesy

Z wyjątkiem strony tytułowej każda strona pracy licencjacka powinna mieć numer umieszczony w prawym dolnym rogu. Większość uczelni wymaga stosowania następujących marginesów: lewy – 35 mm; prawy – 25 mm; dolny i górny – 25 mm.

Cytaty i przypisy

Każdy cytat, który umieścisz w pracy licencjackiej, musi być oznaczony cudzysłowem i opatrzony przypisem źródłowym. Do tego celu użyj odsyłaczy w postaci cyfr na końcu cytowanego tekstu. W przypisach wskazuje się na źródło zawarte w bibliografii, stosując opis bibliograficzny (nazwisko autora, tytuł publikacji, data i miejsce wydania oraz strony, z której został zastosowany cytat).

Zakończenie

W zakończeniu pracy licencjackiej podsumowujesz treść merytoryczną. Ponownie wskazujesz jej cel i określasz, czy udało Ci się go osiągnąć. Praca licencjacka może mieć charakter badawczy. Wówczas zakończenie powinno stanowić ponowne wypunktowanie zastosowanych metod badawczych i uzyskane efekty.

Bibliografia, aneksy i załączniki

Bibliografia to uporządkowany spis publikacji książkowych, do których autor odwoływał się w swojej pracy licencjackiej. Z kolei nieobowiązkowym elementem pracy są aneksy i załączniki. Umieszcza się w nich dłuższe dokumenty źródłowe, które są kluczowe dla zrozumienia pracy. Mogą to być na przykład regulaminy, ustawy czy rozporządzenia.

Praca licencjacka – jak powinna wyglądać i jaka jest jej objętość?

Praca licencjacka powinna liczyć nie mniej niż 30 stron znormalizowanego maszynopisu. Do objętości nie wlicza się strony tytułowej, spisu treści, bibliografii oraz innych załączników. Z reguły składa się ona z części teoretycznej i badawczej. Na każdą część warto przeznaczyć tyle samo stron. W przypadku obszerniejszych prac liczących ponad 50 stron całość można podzielić nawet na 5 rozdziałów.

Ważna uwaga dotyczy tworzenia podrozdziałów. Kieruj się proporcjonalnością, gdyż tylko taki układ jest przejrzysty i czytelny. Atrakcyjnie wyglądają bowiem prace, gdzie jeden z rozdziałów ma 10 podrozdziałów, a inny tylko 3. Nie wiesz, jak ma wyglądać praca licencjacka? Koniecznie zwróć uwagę na wymagania swojej uczelni. Informacje znajdziesz na stronie szkoły. Standardowo w pracach dyplomowych używa się czcionki Times New Roman (rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5).

Wersja elektroniczna pracy licencjackiej

Do wersji drukowanej student zobowiązany jest dołączyć pracę dyplomową w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD w formacie PDF). Elektroniczna wersja musi zostać sporządzona na podstawie oryginalnego pliku przygotowanego przez autora. Plik ten ma zawierać wszystkie elementy pracy wraz z tabelami, rysunkami czy dokumentacją fotograficzną.

Jeśli z jakiegoś powodu, masz trudności w napisaniu pracy dyplomowej, możesz skorzystać z pomocy naszych doświadczonych redaktorów. Możemy pomóc Ci wybrać temat, przygotować się do pisania, ale także wspomagać podczas pisania. Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu!

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3/5 na podstawie 10 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.