Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Ankieta w pracy licencjackiej i magisterskiej

Ankieta w pracy licencjackiej i magisterskiej

Ankieta do pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej to niezwykle istotny element. Jest to najczęściej wykorzystywana technika badawcza ułatwiająca zebranie informacji podczas prowadzonych badań ilościowych. Odpowiednie przygotowanie ankiety ma wpływ na wartość naukową przygotowanego przez Ciebie materiału naukowego i jego przydatność do prowadzonych badań.

Niejednokrotnie ankieta jest mylona z kwestionariuszem ankiety, jednak należy pamiętać, że metody badawcze tj. ankieta, nie są tym samym co ankietowanie. Natomiast kwestionariusz ankiety, który zawiera konkretne pytania, jest narzędziem badawczym.

W niektórych przypadkach zdarza się, że potrzebna jest zgoda na przeprowadzenie badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej. W takich sytuacjach swoją prośbę kierujesz do osób najbardziej decyzyjnych m.in. właścicieli firm, dyrektora placówki, czy prezesa.

W jakim celu należy stosować ankietę?

Bez wątpienia prace, w których znajdują się ankiety, są lepiej oceniane, gdyż świadczą o zaangażowaniu i ambitnym podejściu do tematu. Wielu promotorów z ciekawością zapoznaje się z uzyskanymi wynikami.

Ankieta do pracy magisterskiej, jak i licencjackiej ułatwia jej pisanie, gdyż uzyskane wyniki nie stanowią trudności w interpretacji, dlatego można je w przejrzysty sposób zinterpretować i przedstawić w pracy dyplomowej w formie wykresów. Bez wątpienia, w krótszym czasie będziesz w stanie napisać kilkadziesiąt stron rozdziału badawczego niż samej teorii. Dzięki ankiecie pisanie pracy dyplomowej będzie dla Ciebie ciekawsze, co przełoży się na większą efektywność i treść wyższej jakości.

Jaki jest cel ankiety w pracy licencjackiej i magisterskiej?

Jeżeli zastanawiasz się jak zrobić ankietę do pracy licencjackiej lub dyplomowej, to powinieneś wiedzieć, po co się ją wykonuje. Celem ankiety jest zebranie informacji np. faktów, opinii, postaw, motywacji itp., które są niezbędne z perspektywy celu prowadzonych badań. Ankieta powinna mieć formę kwestionariusza, który zawiera pytania, a także sugerowane odpowiedzi. Jej celem jest zadawanie pytań respondentom. Ankieta do pracy licencjackiej, jak i magisterskiej musi być skierowana do konkretnej grupy osób np. pracowników danej firmy, kobiet lub mężczyzn w określonym wieku, nauczycieli itp.

Większość osób zadaje sobie pytaniem, ilu respondentów do ankiety będzie wystarczająca. Zaleca się, aby wielkość próby nie była mniejsza niż 80-100 osób, jednak ta liczba może być jeszcze mniejsza w zależności od tego, czy poddajesz ankiecie sprecyzowaną grupę populacji. Taka sytuacja może mieć miejsce np. jeśli zależy Ci na wypełnieniu ankiety np. przez nauczycieli przedszkoli. Z pewnością w takim przypadku będzie Ci ciężko znaleźć taką liczbę pracowników oświaty.

Kiedy należy stworzyć ankietę do pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Wiele osób nie wie, jak napisać ankietę do pracy magisterskiej lub licencjackiej, jednak kluczowym elementem jest posiadanie wiedzy, dotyczącej tego, kiedy nalezy ją zbudować.

Ankieta do pracy magisterskiej lub licencjackiej powinna być tworzona w połowie pisania pracy dyplomowej. Dzięki napisaniu części teoretycznej będziesz posiadać wystarczająca wiedzę dotyczącą zagadnień poddanych badaniu. Dlatego nie będziesz mieć trudności z ułożeniem właściwych pytań do swojej ankiety. Poprzez przygotowanie metodologii będziesz mieć obraz tego, jak mają być przeprowadzone Twoje badania.

W pierwszej kolejności należy opracować problem badawczy, czyli powinieneś określić co i w jakim celu chcesz badać. W kolejnym etapie należy zastanowić się nad wyborem metody, techniki i narzędzia badawczego, czyli określisz metodę, w jaki sposób zbierzesz informacje do badań. To właśnie w tym momencie określasz, że to właśnie ankieta posłuży Ci do uzyskania tych informacji. Niezbędnym do tego celu narzędziem jest kwestionariusz. Do jego napisania możesz użyć pytań zamkniętych, otwartych, a także mieszanych.

Podczas tworzenia pytań do ankiety, pamiętaj, aby były one konkretne i krótkie, a język był dostosowany do grupy docelowej, tylko wtedy osoby poddane ankiecie nie będą mieć problemu ze zrozumieniem pytań. Ważne jest, by skonstruowane przez Ciebie pytania nie sugerowały odpowiedzi. Podczas ich pisania unikaj potocznego języka i stosuj zwroty grzecznościowe.

Ankieta kluczowym elementem pracy dyplomowej

Jeżeli masz za sobą już metodologie badań, to z pewnością masz rozeznanie, na czym to wszystko polega. Ważne jest, aby cel ankiety ściśle nawiązywał do założeń przeprowadzonego badania. Ankieta do pracy licencjackiej, jak i magisterskiej ma na celu zbadanie tylko jednego zagadnienia. W związku z tym powinny w niej się znaleźć jedynie pytania, które dotyczą danego tematu.

Pytania powinny być krótkie i proste, gdyż osoby badane mogą się szybko znudzić i zniechęcić do wypełnienia ankiety. Przed przygotowaniem pierwszego pytania zastanów się, kim będzie Twoja grupa docelowa. Jest to niezwykle istotne, gdyż tylko dzięki takiej wiedzy dostosujesz swoje pytania do poziomu osób badanych, to ułatwi im wypełnienie ankiety i uzyskanie szczerych odpowiedzi.

Jeżeli masz dużo czasu na przygotowanie ankiety, to możesz przygotować jej dłuższą i bardziej skomplikowaną wersję, natomiast w przypadku, gdy masz tylko kilka dni, to stwórz ankietę, której wypełnienie zajmie tylko kilka minut, jednak pamiętaj, że długość ankiety nie powinna zniechęcać badanych do ich wypełnienia.

W przypadku ankiety w większości przypadków ilość pytań wynosi od 15 do 40, optymalna ilość to 15 lub 20 pytań, taką ilością nie znudzisz badanych, a uzyskasz potrzebne informacje.

Jak dobrze napisać ankietę?

Jeśli nadal zastanawiasz się, jak powinna wyglądać ankieta, to zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

Tworząc ankietę, nie zapomnij o jej tytule, który powinien być krótki, a ponadto powinien przestawiać tematykę poddaną badaniu. Kolejnym istotnym elementem jest wstęp do ankiety magisterskiej lub licencjackiej. W tym fragmencie należy uwzględnić informacje dla odbiorców, które zachęcą ich do wypełnienia ankiety. Istotne jest, aby ten krótki opis ankiety do pracy magisterskiej lub licencjackiej uwzględniał przedstawienie osoby, która przeprowadza badania, ich cel, a także zapewniał badanym pełną poufność. Wskazane jest także uwzględnienie prośby o szczerość i podziękowanie osobom badanym za poświęcony czas. Zaleca się, aby wstęp zawierał informacje o przypuszczalnym czasie niezbędnym do wypełnienia ankiety i zachowywał formy grzecznościowe, gdyż odnoszenie się z szacunkiem do badanych zachęci ich do wypełnienia ankiety i wpłynie na pozytywne nastawienie do badania.

Instrukcja dla badanych i pytania ankietowe

Kolejnym istotnym elementem jest instrukcja dotycząca wypełnienia ankiety. Jeżeli o tym zapomnisz, podczas wypełniania ankiety mogą pojawić się błędy. W związku z tym zamieść informację dotyczącą tego, jak ankietowani mają zaznaczać odpowiedzi, a także ile z nich jest poprawnych.

Najważniejszą częścią ankiety są pytania. Istotne jest, aby dotyczyły one konkretnych zagadnień. W ankiecie możesz stosować pytania zamknięte, które zawierają listę sygnowanych odpowiedzi, z których ankietowani mogą wybrać jedną lub kilka odpowiedzi. W ankietach można stosować także pytania otwarte, w których respondenci będą mieli możliwość sformułowania własnych odpowiedzi. Podczas tworzenia ankiety można zdecydować się także na pytania ankietowe półotwarte, w których występują gotowe odpowiedzi, a także istnieje możliwość wypowiedzenia się ankietowanych na określony temat w dołączonej odpowiedzi „inne”.

Ankiety tradycyjne i internetowe

Dobrym wyborem są ankiety internetowe, gdyż są dużo prostsze do przygotowania, a ponadto nie stanowią trudności podczas ich wypełniania. Jedyne co musisz zrobić to przesłać do osób badanych link z prośbą o wypełnienie ankiety. Po otrzymaniu wyników musisz je tylko zinterpretować. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie nie ma możliwości przeprowadzenia ankiety w formie internetowej np. w zakładach zamkniętych. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z ankiety w formie papierowej.

Tworzenie ankiety

Dla wielu osób stworzenie ankiety jest dość ciężkim procesem, dlatego ważne jest odpowiednie podejście. Jest to zdecydowania doskonała metoda badawcza, gdyż poprawi jakość Twojej pracy dyplomowej, a ponadto zminimalizuje ryzyko plagiatu. Zazwyczaj promotorzy lepiej oceniają prace, w których wykorzystano ankiety.

Jeżeli chcesz stworzyć ankietę w formie papierowej, doskonale sprawdzi się Word, natomiast ankieta do pracy licencjackiej i magisterskiej w wersji online może być wykonana przy pomocy ankiety Google. Jest to bez wątpienia niezwykle przydatne i narzędzie, dzięki któremu stworzysz ankietę do swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej. Zaletą ankiet Google jest przejrzystość i estetyczny wygląd wykresów. Z pewnością narzędzie to będzie odpowiednie do większości prac dyplomowych. Ważne jest jednak, aby przed wykonaniem ankiety skontaktować się z promotorem, czy akceptuje tego typu wykresy.

Wnioski z przeprowadzonej ankiety

Po wypełnieniu ankiety istotne jest opracowanie wyników, które przestawisz w rozdziale badawczym. Muszą być one zamieszczone według kolejności celi pracy, które zostały wymienione we wstępie. Podczas opisywania uzyskanych wyników ankiety należy stosować zasadę od ogółu do szczegółu, co oznacza, że najpierw zamieszczasz dane sumaryczne, a dopiero później wyniki szczegółowe. Pamiętaj o tym, aby dane liczbowe przedstawiać w tabelach i wykresach. Pamiętaj, aby nigdy nie powielać tych samych danych w przedstawionych tabelach, na rycinach, a także w tekście pracy dyplomowej. Istotne jest odpowiednie podpisanie tabeli, rycin, map, czy fotografii. W przypadku tabel podpisy zawsze umieszcza się nad nimi, natomiast w pozostałych przypadkach powinny być zamieszczone na dole. Zastosowanie tytułów i opisów do tabel i rycin pozwala na odczytanie poszukiwanych danych bez konieczności szukania ich w tekście. W przypadku tabel i rycin ważne jest ich ponumerowanie zgodnie z kolejnością omawianych wyników w pracy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.