Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca doktorska — jak powinna wyglądać?

Spis treści:
Pokaż mniej
Praca doktorska-jak powinna wygladac.jpeg

Praca doktorska powinna mieć przede wszystkim charakter badawczy. Prezentuje ona ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie lub dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej bądź artystycznej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Z artykułu dowiesz się, jakie wymogi formalne musi spełnić praca doktorska, ile powinna mieć rozdziałów i stron oraz jak powinna wyglądać.

Praca doktorska – wymogi formalne obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Rozprawę doktorską w myśl przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

Praca doktorska musi spełniać także inne wymogi. Należy dołączyć do niej streszczenie w języku angielskim. Z kolei do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym dołącza się streszczenie w języku polskim. Gdy praca nie jest pisemna, należy dołączyć do niej opis w językach polskim i angielskim.

Założenia podlegające opinii pracy przez promotora i niezależnych recenzentów

Opinii promotora i Rady Naukowej uczestniczącej w przewodzie doktorskim podlega zgodność tematu z treścią pracy oraz jasny i logiczny układ pracy, który dotyczy celu, problemów badawczych, metod badań, ale także umiejętności scharakteryzowania grupy badawczej, organizacji badań i sposobów opracowania materiału empirycznego. Ponadto ocenie podlega również umiejętność formułowania wniosków. Ważne jest także to, czy i w jakim zakresie praca doktorancka stanowi nowe ujęcie problemu. Oceniana jest poprawność językowa i estetyka pracy oraz dobór i sposób wykorzystania źródeł.

Wymogi formalne odnośnie do pracy doktorskiej opartej na zbiorze opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych

Doktorat można od niedawna obronić nie tylko na podstawie pracy doktorskiej, ale także na podstawie cyklu artykułów opublikowanych w odpowiednich naukowych czasopismach. Oto zalecenia odnośnie do tego rodzaju obrony doktoratu.

  1. Doktorat powinien mieć formę zwartego opracowania wraz z dołączonymi artykułami, na których się opiera.
  2. Zbiór artykułów, które stanowią doktorat, powinien być tematycznie powiązany, przy czym każdy artykuł powinien stanowić osobny rozdział i być poprzedzony krótkim komentarzem dotyczącym danych bibliograficznych, statusu artykułu, informacji o cytowaniu czy wyróżnieniach.

Gdy kandydat nie jest jedynym autorem opublikowanych artykułów wchodzących w skład rozprawy doktorskiej, należy dołączyć merytoryczny opis udziału doktoranta w cykl publikacji oraz oświadczenia wszystkich współautorów będące merytorycznym opisem ich wkładu.

Jak powinna wyglądać praca doktorancka?

Praca doktorancka obejmuje zwykle od 200 do 300 stron. Liczba rozdziałów uzależniona jest od planu doktoratu. Pracę można podzielić na dwie części – teoretyczną i badawczą. Każda uczelnia ma własne wymogi formalne. Zanim więc zaczniesz planowanie pracy, zapoznaj się z wytycznymi swojej szkoły. To, jaki rozmiar powinna mieć praca doktorancka, zależy także od jej tematu. Powinna stanowić wyczerpujące opracowanie tematyki.

Oto najczęściej stosowane wymogi edytorskie:

  • format arkusza papieru A4, praca pisana jednostronnie,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • czcionka: Calibri lub Times New Roman,
  • interlinia: 1,5 wiersza,
  • tekst wyjustowany,
  • ponumerowane strony (numeracja w prawym dolnym rogu każdej strony, z wyjątkiem strony tytułowej),
  • marginesy: górny – 2,5 cm; dolny – 2,5 cm; prawy – 1,5 cm; lewy 3,5 cm,
  • okładka pracy sztywna i estetyczna.

Ile czasu na pisanie pracy doktoranckiej?

Rozprawa doktorska jest dziełem naukowym podejmującym nowe problemy badawcze. Z tego względu praca doktorancka powinna spełniać podstawowe funkcje nauki, takie jak opis badanego problemu, jego wyjaśnienie i przewidywania dotyczące przyszłości. Jest trudniejsza do napisania niż praca magisterska lub licencjacka, gdyż nie ma charakteru odtwórczego.

Doktoranckie studia trzeciego stopnia trwają od 2 do 4 lat. Przez cały ten czas warto poszukiwać źródeł i prowadzić badania na wybrany temat. Czas potrzebny do napisania rozprawy doktorskiej w dużej mierze zależy od Twojej determinacji. Prawdopodobnie masz już rodzinę i stałą pracę, co może utrudniać Ci znalezienie czasu na pisanie pracy, zwłaszcza że poświęcasz się badaniom i stronie praktycznej doktoratu. Jeśli potrzebujesz pomocy w pisaniu pracy doktoranckiej, możesz skorzystać ze wsparcia naszych redaktorów.

Oferujemy pomoc na każdym etapie pisania pracy doktorskiej. Możesz skorzystać z naszych usług również wtedy, gdy nie masz pewności, czy przygotowana przez Ciebie praca jest poprawna pod względem językowym, ortograficznym i gramatycznym.

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3.43/5 na podstawie 7 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.