Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca licencjacka a magisterska – jakie są różnice?

Spis treści:
Pokaż mniej
Praca licencjacka a magisterska-jakie sa roznice.jpeg

Zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie kończą się stosownym egzaminem i obroną pracy pisemnej. Praca magisterska wieńczy 5 lat studiów wyższych, a licencjacka pierwszy etap studiów dwustopniowych. Po obronie magisterki zostajesz magistrem, czyli uzyskujesz tytuł naukowy. Licencjat daje Ci natomiast tytuł zawodowy. Najważniejszą różnicą, którą warto wymienić, rozważając temat – praca licencjacka a magisterska – to poziom trudności.

Student po ukończeniu pierwszego etapu studiów dwustopniowych pisząc pracę dyplomową, musi udowodnić umiejętność gromadzenia wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów zawodowych. Z kolei praca magisterska to dowód na to, że rozwiązując problemy, potrafi robić to w innowacyjny i odkrywczy sposób.

Praca licencjacka a magisterska – co warto wiedzieć?

Według profesor Polańskiej niezależnie od tego czy jest to praca licencjacka czy magisterska powinna mieć ona charakter naukowy. Mowa tu więc o pracy, którą wyróżnia uporządkowana, bogata i aktualna wiedza na dany temat. Ponadto powinna być ona opracowana samodzielnie i twórczo oraz zawierać własną ocenę dotyczącą analizowanego tematu.

Podczas pisania pracy licencjackiej nie wymaga się od Ciebie przestudiowania bogatej literatury fachowej. Z kolei prace magisterskie zobowiązują Cię do podjęcia tematów, w których przypadku należy wykorzystać literaturę teoretyczną i naukowe metody służące do analizowania oraz oceny zebranych informacji. Ponadto licencjat jest z reguły pracą krótszą niż magisterka.

Struktura studiów w Polsce

Zastanawiasz się nad tematem – praca licencjacka a magisterska – i chcesz poznać ich różnice? Zapoznaj się ze strukturą studiów w naszym kraju.

Studia pierwszego stopnia

Trwają one z reguły od 3 do 4 lat. Przyjmowane są na nie kandydaci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości. Studia wieńczy uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia potwierdzonego odpowiednim dyplomem, który uprawnia do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Trwają od 1,5 roku do 2 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia. Mając tytuł magistra, możesz podjąć studia doktoranckie (trzeciego stopnia).

Studia jednolite magisterskie

Trwają one od 4,5 roku do 6 lat i umożliwiają uzyskanie tytułu magistra lub równoważnego stopnia w zależności od profilu kursu. Jednolite studia charakteryzują się zintegrowanym programem, który obejmuje kurs podstawowy i pogłębioną specjalizację.

Studia trzeciego stopnia

Trwają one od 3 do 4 lat. Po ukończeniu uzyskuje się stopień naukowy doktora w określonej dziedzinie nauki. Do edukacji na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba posiadająca tytuł magistra lub równorzędny.

Prace licencjackie i magisterskie – podobieństwa i różnice

Według stanowiska, które prezentują dr B. Brycz i prof. T. Dudycz zasady pisania pracy licencjackiej nie są inne od zasad pisania pracy magisterskiej. Różnica tkwi w zawartości merytorycznej i objętościowej. Praca licencjacka powinna charakteryzować się profesjonalizmem i rzetelnością. Z kolei w pracy magisterskiej istotne jest rozwiązywanie problemów w oparciu o metodę naukową.

Interesuje Cię zagadnienie – praca licencjacka a magisterska różnice? Pamiętaj, że dotyczą one wyłącznie konkretnych elementów tych prac. Mowa tu przede wszystkim o temacie, w którego przypadku prace licencjackie nie muszą być aż tak ambitne, jak magisterskie. Po drugie osoba ubiegająca się o tytuł licencjata nie musi aż w tak wysokim stopniu udowadniać swoją sprawność w korzystaniu ze źródeł pisemnych. Przechodzimy teraz do ostatniej istotnej różnicy między pracą licencjacką a magisterską – metodologii badań. W pracach licencjackich nie zawsze jest wymagane posługiwanie się metodami badawczymi w celu rozwiązania problemu, analizy i formułowania wniosków, w magisterskiej obowiązkowe.

Praca licencjacka a magisterska – co jeszcze warto wiedzieć?

W większości uczelni prace licencjackie mają mieć objętość od 30 do 50 stron. Z kolei magisterskie – od 80 do 120. Przy czym nie panuje tu zasada, że im więcej treści, tym lepiej. Ponadto w obydwu rodzajach prac stosuje się tę samą technikę redagowania i formatowania treści. Mowa tu również o takim samym układzie i planie pracy.

Zanim rozpoczniesz pisanie pracy dyplomowej, sprawdź wymogi obowiązujące w Twojej szkole. Pomiędzy poszczególnymi uczelniami mogą istnieć rozbieżności dotyczące zasad cytowania czy podawania bibliografii bądź tytułowania rozdziałów i podrozdziałów. Niezależnie od tego, czy piszesz pracę licencjacką, czy magisterską – nie możesz „lać wody”. Prace dyplomowe należy pisać na temat i wyczerpująco.

Jeśli masz pytania dotyczące pisania prac licencjackich i magisterskich, zachęcamy do kontaktu. Nasi doświadczeni redaktorzy rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości. Oferujemy również pisanie i korektę prac.

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3/5 na podstawie 5 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.