Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca licencjacka a magisterska – jakie są różnice?

Praca licencjacka a magisterska-jakie sa roznice.jpeg

Zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie kończą się stosownym egzaminem i obroną pracy pisemnej. Praca magisterska wieńczy 5 lat studiów wyższych, a licencjacka pierwszy etap studiów dwustopniowych. Po obronie magisterki zostajesz magistrem, czyli uzyskujesz tytuł naukowy. Licencjat daje Ci natomiast tytuł zawodowy. Najważniejszą różnicą, którą warto wymienić, rozważając temat – praca licencjacka a magisterska – to poziom trudności.

Student po ukończeniu pierwszego etapu studiów dwustopniowych pisząc pracę dyplomową, musi udowodnić umiejętność gromadzenia wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów zawodowych. Z kolei praca magisterska to dowód na to, że rozwiązując problemy, potrafi robić to w innowacyjny i odkrywczy sposób.

Praca licencjacka a magisterska – co warto wiedzieć?

Według profesor Polańskiej niezależnie od tego czy jest to praca licencjacka czy magisterska powinna mieć ona charakter naukowy. Mowa tu więc o pracy, którą wyróżnia uporządkowana, bogata i aktualna wiedza na dany temat. Ponadto powinna być ona opracowana samodzielnie i twórczo oraz zawierać własną ocenę dotyczącą analizowanego tematu.

Podczas pisania pracy licencjackiej nie wymaga się od Ciebie przestudiowania bogatej literatury fachowej. Z kolei prace magisterskie zobowiązują Cię do podjęcia tematów, w których przypadku należy wykorzystać literaturę teoretyczną i naukowe metody służące do analizowania oraz oceny zebranych informacji. Ponadto licencjat jest z reguły pracą krótszą niż magisterka.

Struktura studiów w Polsce

Zastanawiasz się nad tematem – praca licencjacka a magisterska – i chcesz poznać ich różnice? Zapoznaj się ze strukturą studiów w naszym kraju.

Studia pierwszego stopnia

Trwają one z reguły od 3 do 4 lat. Przyjmowane są na nie kandydaci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości. Studia wieńczy uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia potwierdzonego odpowiednim dyplomem, który uprawnia do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Trwają od 1,5 roku do 2 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia. Mając tytuł magistra, możesz podjąć studia doktoranckie (trzeciego stopnia).

Studia jednolite magisterskie

Trwają one od 4,5 roku do 6 lat i umożliwiają uzyskanie tytułu magistra lub równoważnego stopnia w zależności od profilu kursu. Jednolite studia charakteryzują się zintegrowanym programem, który obejmuje kurs podstawowy i pogłębioną specjalizację.

Studia trzeciego stopnia

Trwają one od 3 do 4 lat. Po ukończeniu uzyskuje się stopień naukowy doktora w określonej dziedzinie nauki. Do edukacji na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba posiadająca tytuł magistra lub równorzędny.

Prace licencjackie i magisterskie – podobieństwa i różnice

Według stanowiska, które prezentują dr B. Brycz i prof. T. Dudycz zasady pisania pracy licencjackiej nie są inne od zasad pisania pracy magisterskiej. Różnica tkwi w zawartości merytorycznej i objętościowej. Praca licencjacka powinna charakteryzować się profesjonalizmem i rzetelnością. Z kolei w pracy magisterskiej istotne jest rozwiązywanie problemów w oparciu o metodę naukową.

Interesuje Cię zagadnienie – praca licencjacka a magisterska różnice? Pamiętaj, że dotyczą one wyłącznie konkretnych elementów tych prac. Mowa tu przede wszystkim o temacie, w którego przypadku prace licencjackie nie muszą być aż tak ambitne, jak magisterskie. Po drugie osoba ubiegająca się o tytuł licencjata nie musi aż w tak wysokim stopniu udowadniać swoją sprawność w korzystaniu ze źródeł pisemnych. Przechodzimy teraz do ostatniej istotnej różnicy między pracą licencjacką a magisterską – metodologii badań. W pracach licencjackich nie zawsze jest wymagane posługiwanie się metodami badawczymi w celu rozwiązania problemu, analizy i formułowania wniosków, w magisterskiej obowiązkowe.

Praca licencjacka a magisterska – co jeszcze warto wiedzieć?

W większości uczelni prace licencjackie mają mieć objętość od 30 do 50 stron. Z kolei magisterskie – od 80 do 120. Przy czym nie panuje tu zasada, że im więcej treści, tym lepiej. Ponadto w obydwu rodzajach prac stosuje się tę samą technikę redagowania i formatowania treści. Mowa tu również o takim samym układzie i planie pracy.

Zanim rozpoczniesz pisanie pracy dyplomowej, sprawdź wymogi obowiązujące w Twojej szkole. Pomiędzy poszczególnymi uczelniami mogą istnieć rozbieżności dotyczące zasad cytowania czy podawania bibliografii bądź tytułowania rozdziałów i podrozdziałów. Niezależnie od tego, czy piszesz pracę licencjacką, czy magisterską – nie możesz „lać wody”. Prace dyplomowe należy pisać na temat i wyczerpująco.

Jeśli masz pytania dotyczące pisania prac licencjackich i magisterskich, zachęcamy do kontaktu. Nasi doświadczeni redaktorzy rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości. Oferujemy również pisanie i korektę prac.

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.