Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca magisterska z wywiadem – jak przeprowadzić wywiad?

Spis treści:
Pokaż mniej
Praca magisterska z wywiadem-jak przyprowadzic wywiad.jpeg

Prace magisterskie zawsze składają się z części teoretycznej. Jednak zdecydowana większość z nich ma także część empiryczną rozpoczynającą się od rozdziału metodologicznego. Opisuje się w nim zgromadzony materiał, który można podzielić ze względu na problem, według hipotez lub metod. W części empirycznej należy zastosować konkretne narzędzia badawcze, na przykład wywiad. Jest to rozmowa kierowana, w której udział biorą co najmniej dwie osoby. Jedną z nich jest ankieter (badacz), a drugą respondent.

Przed Tobą praca magisterska z wywiadem? Pamiętaj, że wywiad to forma dialogu, która umożliwi Ci uzyskanie od respondentów informacji pomocnych w osiągnięciu postawionego celu badań. Nie wiesz, jak opracować kwestionariusz pytań? Chętnie pomożemy Ci w tym zadaniu. Zachęcamy także do zapoznania się z cennymi wskazówkami znajdującymi się w tym artykule.

Jak opracować wywiad?

Wywiad w pracy magisterskiej jest świetnym pomysłem na badania. Jest on tak samo łatwym narzędziem badawczym, jak ankieta. To proces, w którym będziesz oddziaływać na osoby badane stawianymi przez siebie pytaniami w celu udzielenia odpowiedzi na temat dotyczący swoich badań. Aby przeprowadzić skuteczny wywiad, którego wyniki umożliwią Ci sformułowanie odpowiednich wniosków, musisz stworzyć odpowiednie pytania, a rozmowę przeprowadzić według określonego planu.

Nie wiesz, jak opracować wywiad? Zaraz rozwiejemy Twoje wątpliwości. Pamiętaj jednak, że to narzędzie będzie skuteczne, jeśli masz możliwość przeprowadzenia rozmowy z ciekawą osobą lub ekspertami z danej dziedziny. Musisz wykazać się kreatywnością w zbudowaniu grupy badawczej. Aby uzyskać wiarygodne odpowiedzi, badacz powinien umieć zbudować zaufanie.

Jak napisać wywiad krok po kroku?

Wywiad to kwestionariusz pytań opracowanych celowo. Przeprowadza się go według ustalonego planu, co zapewnia powtarzalność wyników w prowadzonych badaniach. Opracowując pytania, kieruj się zasadą „złotego środka”. Ich liczba nie może zbyt duża, gdyż grozi to znudzeniem respondenta. Z kolei za mało pytań to ryzyko niewyczerpania informacji potrzebnych Ci do zrealizowania celu badania.

Oto trzy kroki do dobrze zaplanowanego wywiadu.

 1. Najważniejszy jest jego cel i problematyka. Jeśli już je określisz, nie zapominaj o nich podczas rozmowy. Nie powinna ona „schodzić na boczne tory”. Luźna pogawędka nawet z osobą, na której odpowiedziach bardzo Ci zależy, nie wniesie niczego dobrego do Twojej pracy magisterskiej. Pamiętaj, aby cel i problematykę wywiadu opisać w metodologii badań.
 2. Stwórz listę szczegółowych pytań, przy czym zwróć uwagę na ich formę. Muszą zostać skonstruowane, tak aby łatwo było Ci uzyskać niezbędne informacje. Pytania powinny być trafne, czyli mierzyć zmienne, które zamierzasz uwzględnić w badaniu.
 3. Równie ważne co cel i problematyka oraz trafne pytania jest to, aby osoba przeprowadzająca wywiad wywołała w respondencie szczerą motywację do odpowiedzi. Zaufanie to bowiem podstawa rzetelnych wypowiedzi. Aprobatę zyskasz, znając na przykład ciekawostki z życia respondenta lub jego sukcesy.

Jak napisać wywiad? Co jeszcze jest ważne?

Aby zrealizować skuteczny wywiad do pracy magisterskiej, musisz zastosować odpowiednią kolejność i liczbę pytań. Ważne jest to, aby każde z nich dotyczyło jednego zagadnienia. Najlepiej, aby najpierw zadać pytania ogólne, a następnie szczegółowe, które będą zawężać zakres problematyki. Poszukując informacji na temat, jak napisać wywiad, być może zetknąłeś się z techniką lejka odwróconego. Metoda ta dotyczy odwrotnej kolejności zadawania pytań. Najpierw zadajesz pytania szczegółowe, którymi wywołujesz zainteresowanie osoby badanej, a następnie przechodzisz do pytań ogólnych.

Rodzaje wywiadów w pracy magisterskiej?

Najbardziej znaną klasyfikację wywiadu przedstawia Tadeusz Andrzej Pilch – polski pedagog, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i były wiceminister edukacji. Dzieli on wywiady na:

 • skategoryzowane – w ich przypadku zadajesz pytania zgodnie z opracowanym kwestionariuszem. Nie pytasz o nic więcej, choćby jakieś pytanie nasunęło Ci się w trakcie rozmowy;
 • nieskategoryzowane – w których nie wymaga się stosowania kolejności w zadawaniu poszczególnych pytań. Masz przed sobą ogólny plan i możesz improwizować, przy czym pamiętaj, że jeśli jest to Twój pierwszy wywiad, stres może pokrzyżować Ci plany;
 • jawne – ten rodzaj jako jedyny jest dopuszczalny w pracach magisterskich. Polega na tym, że informujesz respondenta/ów o celu przeprowadzenia rozmowy;
 • ukryte – w przypadku tego rodzaju wywiadu osoba badana nie jest poinformowana o celu rozmowy. W trakcie jej trwania badający zadaje pytania w celu uzyskania potrzebnych mu danych;
 • indywidualne – badający przeprowadza wywiad wyłącznie z jednym respondentem. Ten rodzaj doskonale sprawdza się, gdy podczas rozmowy pragniesz poruszyć z badanym osobiste kwestie;
 • zbiorowe – bardzo często stosowane w pracach magisterskich , gdyż umożliwiają uzyskanie obszernych informacji od jednorodnej grupy respondentów.

Z jakich elementów składa się kwestionariusz wywiadu?

Informacje dotyczące tematu – jak napisać wywiad, ułatwią Ci to zadanie. Przyda Ci się jakiś konkretny przykład, ale także wiedza na temat elementów, które powinny znaleźć się w kwestionariuszu wywiadu. Z zasady składa się on z informacji o instytucji prowadzącej badania (osobie badającej) i instrukcji dotyczącej sposobu odpowiedzi na pytania. W kwestionariuszu powinny znaleźć się pytania oraz krótka charakterystyka badanych osób. Należy zamieścić w nim również informację o zapewnieniu anonimowości oraz podziękowanie dla respondentów.

Nawet w przypadku anonimowych wywiadów stosuje się tzw. badania metryczkowe dotyczące wieku, wykształcenia, płci, stażu pracy zawodowej, miejscu zamieszkania i danych o rodzinie osób badanych.

Charakterystyka pytań w wywiadzie do pracy magisterskiej

Można podzielić je według treści. Wyróżniamy wówczas pytania dotyczące faktów – metryczkowe – o których poinformowaliśmy Cię w poprzednim śródtytule artykułu oraz pytania dotyczące subiektywnych doświadczeń. Dotyczą one postaw, wierzeń uczuć i opinii.

Rodzaje pytań

Wyróżnia się:

 • pytania zamknięte – w ich przypadku osoby badane mają dostęp do zbioru przygotowanych przez badającego odpowiedzi. Wywiad nie zajmuje dużo czasu, gdyż pytania zadaje się szybko i równie łatwo udziela na nie odpowiedzi. Jedynym minusem jest to, że uzyskane opinie mają mało szczegółowy charakter;
 • pytania otwarte – respondenci mają pełną dowolność wypowiedzi. W tym wypadku wywiad jest dłuższy niż ten, gdzie stosuje się pytania zamknięte, niemniej jednak badający uzyskuje wiele treści do analizy;
 • pytania alternatywne – dotyczą wybranych grup respondentów, na przykład kobiet lub mężczyzn, osób aktywnych zawodowo bądź bezrobotnych.

Jeśli masz problem ze stworzeniem kwestionariusza wywiadu, możesz skorzystać z naszej pomocy. Zachęcamy do kontaktu w Twojej sprawie!

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3/5 na podstawie 9 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.