Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca magisterska – jak przygotować badania?

Spis treści:
Pokaż mniej
Praca magisterska – jak przygotować badania?

Badania w pracy magisterskiej są jej ważną częścią, w szczególności na kierunkach społecznych. W magisterce, w przeciwieństwie do licencjatu, należy wykorzystać dane pierwotne, czyli uzyskane na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań. Na licencjacie z powodzeniem można ominąć ten etap, analizując dane z GUS, raportów czy publikacji naukowych. Najczęstszą metodą wykorzystywaną przez studentów studiów II stopnia jest przeprowadzenie ankiety, czyli badań metodą ilościową. Największą trudnością w tego rodzaju badaniach jest odpowiedni wybór pytań oraz późniejsza analiza wyników. Jak przeprowadzić badania, aby ich wyniki były pomocne i dostarczyły wartościowy materiał?

Badania do pracy magisterskiej – rodzaje

Przy pisaniu pracy magisterskiej najczęściej stosowanymi metodami badań są metody jakościowe, ilościowe i eksperymentalne.

  • Metody jakościowe to metody, w których nie określa się parametrów liczbowych, a wyniki opiera się na podstawie analizy i obserwacji. Celem badań jakościowych jest pogłębienie obecnej wiedzy oraz zdobycie nowych informacji. Metody jakościowe często łączy się z metodami ilościowymi.
  • Metody ilościowe wykorzystuje się do charakterystyki danego zjawiska lub obiektu badań. Przy metodach ilościowych określa się parametry liczbowe. Są to badania szerzej zakreślone i obejmujące większą ilość respondentów. Celem badań ilościowych jest zbadanie dynamiki danego zjawiska, jego charakterystyki i natężenia. Do analizy zebranych danych wykorzystuje się metody statystyczne.
  • Metody eksperymentalne polegają na wywieraniu wpływu na badaną grupę oraz obserwacji reakcji badanych. Przy metodach eksperymentalnych ważne jest stworzenie odpowiednich warunków pozwalających na kontrolowanie wszystkich ważnych czynników. W eksperymencie można regulować zmienne i ich wpływ na badane jednostki. Badania eksperymentalne dzielą się na badania laboratoryjne oraz terenowe. Celem tej metody jest odkrywanie prawidłowości dotyczących badanego obiektu.

Praca magisterska badania – jaką technikę badawczą wybrać?

Techniki badawcze dobiera się do wybranej metody badawczej oraz do celu, jaki chce się osiągnąć. Jeśli student nie wie, jakich odpowiedzi szuka, ciężko będzie dobrać mu odpowiednią technikę. Źle przeprowadzone badania mogą być stratą czasu, a najgorsze, co może się przytrafić, to odrzucenie badań przez promotora, np. z powodu nieodpowiednio dobranej metody czy źle wybranej grupy. Warto przed rozpoczęciem badań zapoznać się z technikami badawczymi i wybór skonsultować z opiekunem magisterki.

Najczęściej stosowanymi technikami badawczymi są badania sondażowe. To wszystkie ankiety przeprowadzane w terenie lub online. Należy wówczas korzystać z jednolitego kwestionariusza. Przy tej metodzie istotne jest określenie próby badawczej oraz to, czy badania mają być reprezentatywne, czyli czy ich wyniki mają odnosić się do całej grupy, np. Polaków w wieku 20-30 lat mieszkających w mieście do 20 tysięcy mieszkańców. Dobór próby może odbywać się losowo lub nielosowo. Nielosowe grypy stosuje się np. do badań przeprowadzonych wśród znanych youtuberów. Zdecydowaną zaletą tej techniki jest łatwość w pozyskiwaniu danych. Jeśli przeprowadza się badanie do pracy magisterskiej przez internet, program automatycznie pokazuje wyniki w postaci tabel i diagramów. Bardzo wygodnym narzędziem są np. formularze Google.

Przy pisaniu pracy magisterskiej często wykorzystuje się wywiady pogłębione. To technika podobna do badań sondażowych, jednakże próba, na której przeprowadza się badania, jest zdecydowanie mniejsza, a pytania bardziej rozbudowane. Wywiady pogłębione odbywają się twarzą w twarz i często trwają one wiele godzin. Największą zaletą tej techniki jest ilość uzyskanych informacji. Do zalet tej techniki należy również otwartość – można dowiedzieć się wielu rzeczy, których nie brało się pod uwagę przy tworzeniu hipotez. Analiza tej metody zajmuje jednak zdecydowanie więcej czasu, wywiady należy przepisać i w przeciwieństwie do techniki sondażowej dużo ciężej zestawić uzyskane wyniki.

Kolejną techniką jest case study, czyli studium przypadku. W tej metodzie badany jest konkretny przypadek i na podstawie tego badania wyciągane są wnioski.

W badaniach do magisterki wykorzystuje się również technikę grup fokusowych, zwaną także zogniskowanym wywiadem grupowym. Metodę tę wykorzystuje się najczęściej na kierunkach społecznych i marketingowych. Moderator prowadzi badania na kilku jednostkach jednocześnie, prowadząc z nimi dyskusję. Zaletą tej techniki jest krótki czas zbierania informacji oraz różnorodność uzyskanego materiału. To metoda pomiędzy wywiadami pogłębionymi a badaniami sondażowymi. Zaleca się przeprowadzenie badań w kilku grupach fokusowych i późniejsze porównywanie wyników.

Obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca polega na zebraniu pewnej grupy osób, której zachowania np. podczas wykonywania powierzonego zadania będą obserwowane. W obserwacji uczestniczącej student jest uczestnikiem tej grupy – może to robić anonimowo lub jawnie. Osoba wówczas wpływa na dynamikę grupy i przeżywa wszystko razem z nimi. Przy obserwacji nieuczestniczącej jednostki są obserwowane z boku – można to robić również jawnie lub z ukrycia. Plusem obserwacji z ukrycia jest brak zewnętrznego wpływu na badaną próbę.

Metoda eksperymentalna polega na celowym wprowadzeniu czynnika eksperymentalnego do przeprowadzanych badań. W tej metodzie wpływa się na jednostki, żeby zobaczyć, jak oddziałuje to na ich zachowania.

Przykład rozdziału badawczego pracy magisterskiej – jak powinien wyglądać?

Trudno określić dokładny wzór rozdziału badawczego pracy magisterskiej. Warto kierować się jednak kilkoma zasadami. Rozdział badawczy powinien być pisany z punktu widzenia osoby, która te badania już przeprowadziła i przedstawia poszczególne etapy. Autor powinien opisać cel, którym się kierował podczas badania, jego przedmiot, jakie były problemy badawcze, zmienne i wskaźniki. Należy przedstawić hipotezę badawczą oraz wybrane techniki i narzędzia, a także procedurę i organizację badań. Podane elementy można potraktować jako kolejne podrozdziały pracy magisterskiej.

Badania w pracy magisterskiej – kolejność zadań

Planując i przeprowadzając badania do pracy magisterskiej, warto mieć listę zadań, które należy wykonać. Tym sposobem nie pominie się żadnego istotnego elementu.

Badania warto zacząć od znalezienia odpowiedniego problemu badawczego oraz stworzenia hipotezy, która zostanie potwierdzona lub obalona w toku badania. Następnie należy wybrać metodę oraz technikę badawczą. Kolejnym krokiem jest samo przeprowadzenie badań, spisanie wyników, ich analiza i interpretacja oraz stworzenie wykresów czy diagramów. Końcowym etapem jest wyciągnięcie wniosków i potwierdzenie lub obalenie hipotezy.

Pomoc przy badaniach do pracy magisterskiej

Stworzenie badań, które są jedną z najważniejszych części każdej pracy magisterskiej, może być trudne, a nawet przytłaczające. Wielu studentów studiów drugiego stopnia jednocześnie pracuje i studiuje, co sprawia, że mają niewiele wolnego czasu. W takim przypadku warto zainteresować się naszymi usługami obejmującymi przeprowadzenie badań do pracy magisterskiej. Pomagamy na każdym etapie, także przy pisaniu poszczególnych rozdziałów.

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3.43/5 na podstawie 7 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.