Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca inżynierska — jak napisać?

Spis treści:
Pokaż mniej
Praca inzynierska-jak napisac.jpeg

Praca inżynierska zbudowana jest z dwóch części – skromnej, lecz konkretnej teoretycznej, a także kluczowej, rozbudowanej sekcji praktycznej. Jest świadectwem umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie trwania studiów i opiera się na ścisłym powiązaniu pracy badawczej z praktyką. Z artykułu dowiesz się, jak napisać pracę inżynierską, jakie są jej główne założenia, wymagania merytoryczne, wymogi redakcyjne i zalecenia edytorskie. Praca inżynierska ma charakter badawczy, projektowy lub opisowo-użytkowy. Z tego względu nie wymaga wykorzystania rozbudowanej bibliografii.

Jak zacząć pisać pracę inżynierską?

Zacznijmy od podstawowych założeń i planu pracy inżynierskiej. Będzie to pierwszy krok, który ułatwi Ci zadanie. Najpierw należy wybrać zagadnienie, przedmiot i interesującą nas problematykę. Wybierasz także promotora, pod którego opieką piszesz pracę inżynierską. Rozważając temat, warto kierować się zainteresowaniami i umiejętnościami. Uczelnie zwykle przedstawiają promotorów, a Ci wskazują proponowane tematy prac.

Teraz przejdźmy do podstawowych założeń. Temat pracy inżynierskiej powinien dotyczyć specjalności i kierunku kształcenia studenta, a jej cel stanowić rozwiązanie zadania inżynierskiego przy wykorzystaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Rozwiązanie to musi bazować na badaniach własnych. Rezultatem pracy inżynierskiej powinien być dokument, który zaprezentuje wiedzę i umiejętności w zakresie problemu badawczego. W pracy muszą zostać uwzględnione metody i techniki, które poznał student, ale także statystyczne opracowanie wyników.

Jak napisać plan pracy inżynierskiej?

Zastanawiasz się jak zacząć pisać pracę inżynierską? Pamiętaj, że najważniejszy jest plan, czyli fundament Twojej pracy, który dasz do sprawdzenia i zaakceptowania przez promotora. To próbny spis treści i zagadnień oraz drogowskaz dla Ciebie, dzięki któremu łatwiej będzie Ci utrzymać logiczną strukturę całej pracy.

Plan pracy inżynierskiej ma ułatwiać Ci jej pisanie, dlatego nie twórz go na szybko. Mimo że bardzo dobrze znasz temat, najpierw zapoznaj się z literaturą, na której podstawie powstanie część teoretyczna. Niezmiennie powinien znaleźć się w niej przegląd wiedzy i badania.

A oto zasady, które warto wziąć sobie głęboko do serca podczas tworzenia planu pracy inżynierskiej.

  1. Pamiętaj o tym, aby plan pracy był przejrzysty i miał atrakcyjny wygląd.
  2. Nie poruszaj tematów, których nie dotyczy praca.
  3. Jasno podziel pracę na część teoretyczną i badawczą.
  4. Nie twórz zbyt wielu podtytułów.
  5. Zachowaj podobną wielkość rozdziałów.
  6. Nie poruszaj w części teoretycznej zagadnień, które nie będą miały potwierdzenia w części praktycznej.
  7. Nie kopiuj gotowych planów ze stron internetowych.

Praca inżynierska – jak pisać, aby była ona poprawna?

Każda praca inżynierska powinna składać się ze spisu treści, streszczenia i wstępu zawierającego wprowadzenie do tematyki oraz uzasadnienie wyboru tematu. Kolejnym punktem jest cel pracy, który można sformułować w formie tezy. Niezbędny jest także przegląd literatury, projekt lub koncepcja, wnioski i załączniki.

Zalecenia edytorskie, czyli wymogi dotyczące formatowania pracy (czcionka, interlinia, rodzaje przypisów, wygląd strony tytułowej) zwykle określa uczelnia. Zanim zaczniesz pisać pracę inżynierską, koniecznie zdobądź te informacje.

Na pytanie, jak pisać pracę inżynierską najlepiej odpowiada zasada mówiąca o tym, by pisać pracę zgodnie z jej strukturą – rozdział po rozdziale. Najlepiej zacząć od celu pracy i przeglądu literatury, a następnie opracować projekt. Końcowym etapem jest wyciągnięcie wniosków i sformułowanie ich w zakończeniu pracy. Pamiętaj, że wstęp i streszczenie pisze się na samym końcu. Praca inżynierska obejmuje z reguły co najmniej 30 stron.

Jak napisać pracę inżynierską? Podsumowanie

Napisanie pracy inżynierskiej nie jest trudne. Wymaga poświęcenia czasu na zgłębienie literatury i zaplanowanie rozwiązania zadania inżynierskiego. Praca inżynierska powinna udowadniać umiejętności robienia obliczeń projektowych, rysunków technicznych oraz wykorzystywania cenników, norm czy patentów. Istotne są także metody analityczne, symulacyjne i statystyczne.

Pisanie pracy inżynierskiej to przede wszystkim opis badań, analizowanie ich i wyciąganie wniosków. Do jej stworzenia niezbędne są narzędzia inżynierskie poznane na studiach. W kwestii samego pisania pracy należy podzielić ją na wstęp, rozwinięcie i wnioski - wszystkie części ujęte w konkretne rozdziały.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz poradzić sobie ze stworzeniem planu pracy inżynierskiej lub jej napisaniem, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych redaktorów. Mają oni duże doświadczenie w pisaniu prac dyplomowych i stosują się do wymagań uczelni. Dokonują również korekty napisanej pracy i zajmują się jej formatowaniem. Pomagają w tworzeniu planu, bibliografii, przypisów. Jeśli skorzystasz z pomocy naszych redaktorów, otrzymasz pracę inżynierską gotową do druku!

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3/5 na podstawie 10 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.