Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Jak zmienić promotora? Skuteczne uzasadnienie i wzór wniosku

Spis treści:
Pokaż mniej
Jak zmienić promotora? Skuteczne uzasadnienie i wzór wniosku

Wybór promotora podczas pisania pracy dyplomowej jest niezwykle ważny. Ma on znaczący wpływ na przebieg pisania, a także na obronę. Wielokrotnie okazuje się, że pierwotny wybór jest zły, a proces zakończenia pisania pracy staje się niezwykle uciążliwy, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwy do zrealizowania. W związku, z czym poniższy tekst odpowie na pytanie, czy można zmienić promotora?

Kiedy konieczna jest zmiana promotora?

Zanim podejmiesz decyzję o zmianie promotora, to dokonaj analizy swojej pracy dyplomowej i zastanów się na ewentualną zmianą tematu. Zdarza się, że stworzony plan okazuje się nieefektywny, niemożliwy do zrealizowania lub problem tkwi w metodologii?. W niektórych sytuacjach trudności z pisaniem pracy dyplomowej wynikają ze źle dobranego tematu i pomimo pomocy promotora postępy są słabe. W takiej sytuacji może wybrać nowy temat i skonsultować go ze swoim promotorem, jednak jeśli pomimo tego nadal pojawiają się problemy, to możesz rozważyć jego zmianę.

Jakie są przyczyny zmiany promotora?

Zmiana promotora zazwyczaj wynika z subiektywnych powodów. Zdarza się, że promotor może mieć inne poglądy, co znacząco utrudnia pisanie pracy.

  • Odpowiednie podejście do tematu

Niezwykle istotne jest, aby promotor znał i rozumiał wybrany przez Ciebie temat pracy dyplomowej. W związku z tym ważne jest, aby posiadał on odpowiednie kwalifikacje, a także doświadczenie akademickie, gdyż prace dyplomowe zawierają treści w konkretnym kierunku.

  • Zaangażowanie w proces pisania pracy dyplomowej

Podczas pisania pracy dyplomowej duże znaczenie ma wsparcie merytoryczne ze strony promotora, ale również swobodne podejście, do weryfikacji Twoich pomysłów na określone badania i przedstawionych przez Ciebie wniosków. Zadaniem promotora jest także zweryfikowania tego, czy badania i wnioski są ze sobą spójne i czy wniosły do pracy ciekawą wiedzę. Pamiętaj o tyn, że częste zmiany koncepcji przez promotora mogą świadczyć o jego nieodpowiednich kompetencjach.

Postawa promotora

Duże znaczenie w wyborze odpowiedniego promotora ma jego postawa. Jeżeli spóźnia się seminaria lub nie przychodzi na spotkania, a kontakt mailowy jest znacząco utrudniony, może to świadczyć o tym, że konieczna jest zmiana promotora. Takie sytuacje mają negatywny wpływ na przebieg pisania kolejnych etapów pracy dyplomowej. Efektem tego może być opóźnienie obrony w pierwszym terminie.

Zmiana promotora pracy dyplomowej

Jeżeli podjąłeś decyzję o zmianie promotora, to musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to właściwy moment. Jeżeli pisanie pracy dyplomowej dobiega końca, to być może lepiej jest cierpliwie poczekać jeszcze kilka miesięcy. Natomiast jeżeli zmiana jest konieczna, to pamiętaj o tym, że każda uczelnia daje taką możliwość. Informacja o tym widnieje w regulaminie uczelni wraz z zasadami i procedurami dotyczące całego procesu. Z pewnością niezbędne będzie podanie o zmianę promotora i jego uzasadnienie.

Co zrobić, aby zmienić promotora?

Jeżeli zastanawiasz się nad zmianą promotora, to lepiej działaj szybko. Zazwyczaj zmiana promotora wiąże się ze zmianą tematu, a także koncepcji Twojej pracy dyplomowej. Każdy dzień zwłoki działa niekorzystnie na termin Twojej obrony. Niezwykle istotne jest uzyskanie podpisu byłego i przyszłego promotora. Bez dokumentu, który to potwierdzi, zmiana nie będzie możliwa. Dopiero po uzyskaniu zgody i podpisów możesz złożyć swojej podanie do dziekanatu. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów dziekan rozpatruje podanie, jeśli nie występują przeciwwskazania, to wydaje pozytywną decyzję.

Z czym wiąże się zmiana promotora?

Dla każdego zmiana promotora nie jest komfortową sytuacją, dlatego, zanim to się stanie, trzeba zastanowić się, czy na pewno będzie to zmiana na lepsze. Zdarzają się sytuacje, że tego typu decyzje mają negatywny wpływ na czyjeś ambicje, co może skutkować niedopuszczeniem do obrony lub trudnościami podczas pisania pracy dyplomowej. W związku z tym najlepiej jest, abyś w pierwszej kolejności udał się do nowego promotora i uzyskał jego zgodę na przyjęcie Twojej osoby. Następnie zadbaj o zmianę tematu pracy dyplomowej, a także sprawdź, czy godziny, w których są seminaria i konsultacje będą Ci pasować.

Jak poinformować promotora o jego zmianie?

Najlepszym rozwiązaniem jest szczera rozmowa w cztery oczy. Możesz poprosić swojego promotora o to, aby poświęcił Ci kilka minut i powiedzieć o tym, gdzie tkwi problem, jakie masz wątpliwości, o co tobą kieruje. W niektórych przypadkach wystarczające jest wysłanie wiadomości. Pamiętaj, jednak aby niezależnie od wybranej przez Ciebie formy przekazu zawsze podać przyczynę.

Bezpośrednia rozmowa to doskonała okazja do szczerej wymiany zdań, co może zaowocować zmianą na lepsze. Niejednokrotnie wykładowcy mieli doświadczenie z tego typu sytuacjami, dlatego będą wiedzieć, jak powinni się zachować. Ze względu na brak czasu, a także chęć unikania problemów zazwyczaj bez problemu promotorzy wydają zgody na zmianę. Jeżeli promotor zadać pytanie dotyczące powodów zmiany możesz uzasadnić to tylko kilkoma zdaniami, nie zagłębiając się w szczegóły. Taką decyzję możesz uzasadnić m.in. tym, że wasze zainteresowania badawcze są rozbieżne.

Uzasadnienie zmiany promotora- co w nim napisać?

Jeżeli uważasz, że zbyt duża szczerość może mieć odbicie w negatywnej reakcji promotora, co przełoży się negatywnie na późniejszą współpracę podczas pisania pracy dyplomowej, to możesz podać kilka neutralnych powodów.

1. Wybranie nowego tematu pracy, który jest rozbieżny ze specjalizacją danego promotora,

2. Godziny pracy lub inne obowiązki, które kolidują z godzinami konsultacji,

3. kontynuowanie problemu badawczego u nowego promotora, który był rozpoczęty podczas pisania pracy licencjackiej.

Uzasadnienie zmiany promotora powinieneś napisać wtedy, gdy uzyskasz zgodę na dokonanie zmiany u obecnego, a także u nowego promotora. Jeżeli ten etap masz już za sobą, to zostały tylko nieskomplikowane formalności, w postaci udokumentowania wcześniejszych ustaleń.

Co powinien zawierać wniosek o zmianę promotora?

Wypełniony wniosek powinien zawierać imię i nazwisko studenta, a także adres jego zamieszkania. Należy wskazać także kierunek, rok studiów i numer kontaktowy. We wniosku muszą znajdować się podpisy studenta, obcego promotora, nowego promotora i katedry.

Wzór wniosku o zmianę promotora

Miejscowość, data…………

……………………………………………

Imię i nazwisko studenta

……………………………………………

Adres do korespondencji

……………………………………………

Numer telefonu

……………………………………………

Nr albumu

……………………………………………

Kierunek i rok studiów

                                                                                                              Dziekan wydziału

…………………………

 


Podanie


Proszę o zmianę promotora seminarium dyplomowego z…………………………….  na……………………………………………

 

Uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………….
Data

     

………………………………
podpis studenta

……………………………….
Data

……………………………….
podpis obecnego promotora

………………………………
Data

……………………………….
podpis nowego promotora


Decyzja dziekana uczelni


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie problemy mogą pojawić się w związku ze zmianą promotora?

Uczelnia może dociekać, jak z Twojej perspektywy wygląda problem związany ze współpracą z obecnym promotorem i czyją własnością intelektualną jest dany projekt. W sytuacji, gdy praca dyplomowa to pomysł Twojego obecnego promotora to możesz nie móc kontynuować jej pisania u nowej osoby. W takim przypadku możesz prosić o zgodę u obecnego promotora.

Zdarzają się przypadki, gdy promotor nie wyraża zgody na zmianę. W takiej sytuacji pozostaje Ci kontynuować pisanie pracy dyplomowej u obecnego opiekuna lub przeprowadzenie rozmowy z prodziekanem, bądź prorektorem do spraw studenckich. Możesz im wyjaśnić sytuację i prosić o pomoc w rozwiązaniu sprawy.

Każda zmiana promotora jest stresującym procesem, jednak jeśli współpraca między Tobą a opiekunem jest trudna, nie warto zwlekać, gdyż cierpi na tym Twoja praca dyplomowa, a także jej obrona.

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3.4/5 na podstawie 15 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.