Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Przykładowe tematy z zarządzania

Spis treści:
Pokaż mniej
przykladowe-tematy-z-zarzadzania.jpeg

Głównym celem studiów na kierunku zarządzanie jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Podczas edukacji studenci uczą się planowania, organizowania, kontrolowania, logistyki oraz motywowania. Po ukończeniu studiów przygotowani są do kierowania pracą innych ludzi. Potrafią opracowywać plany marketingowe firmy, a do tego celu wykorzystują również przepisy prawa cywilnego, pracy i handlowego. Zanim jednak zaistnieją w przedsiębiorstwie jako specjaliści, czeka ich napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

W naszym serwisie przygotowaliśmy tematy prac licencjackich na kierunku zarządzanie. Możesz skorzystać z naszych propozycji, samemu wymyślić temat lub poprosić promotora o pomoc. Jest to osoba, która przez cały czas pisania pracy będzie czuwała nad jej prawidłowością. Kieruj się jego sugestiami i poradami, a na pewno Twoja praca dyplomowa będzie profesjonalnie napisanym dziełem naukowym, a Ty osiągniesz sukces.

Zarządzanie – tematy prac

Temat pracy dyplomowej z zarządzania powinien być jasno sprecyzowany i dokładnie określać podjętą problematykę. Warto, aby był również dość zwięzły, gdyż dotyczy dzieła naukowego. Wybierz zagadnienie, które jest zgodne z wybraną przez Ciebie specjalnością i zainteresowaniami, a praca ta bez wątpienia będzie kluczem do sukcesu zawodowego i furtką do znalezienia dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy. Poniżej prezentujemy ciekawe tematy prac licencjackich na kierunku zarządzanie.

 1. Zastosowanie marketingu w działaniach menedżera

W pracy tej należy najpierw przedstawić informacje dotyczące marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Konieczne jest przedstawienie celów, elementów i głównych zadań zarządzania firmą. Wartym umieszczenia rozdziałem w pracy jest ten, w którym przedstawisz marketing jako jeden ze sposobów kierowania firmą w gospodarce rynkowej. W swojej pracy wyjaśnij również termin „menedżer” i uwzględnij zagadnienia, takie jak polityka sprzedaży jako jedno z wyzwań stawianych przed menedżerem, wizerunek skutecznego menedżera czy też jego kompetencje. Warto również przedstawić analizę wpływu menedżera na przykładzie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa.

 1. Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników

W pracy na ten temat warto uwzględnić rozdział dotyczący potencjału pracowników, uwarunkowań i skutku destrukcyjnego stresu w miejscu pracy. Należy wyjaśnić definicję stresu i przedstawić czynniki go wywołują. Ponadto warto wyjaśnić również różnice między stresem kobiecym a męskim i sposoby radzenia sobie z nim. Inne zagadnienia, które warto poruszyć w pracy to asertywność i odporność na stres.

 1. Założenia dotyczące badań empirycznych

Praca powinna dotyczyć sposobu motywowania pracowników. Należy uwzględnić w niej czynniki, takie jak odmienność potrzeb każdego człowieka, ale również podjąć zagadnienie dotyczące organizacji pracy i stanowisk. Z kolei przeprowadzone badania empiryczne powinny mieć na celu stwierdzenie zależności między poszczególnymi szczeblami potrzeb według Maslowa a wiekiem, płcią, stażem pracy i wykształceniem pracownika. W pracy warto również uwzględnić czynniki motywujące i higieniczne z teorii Herzberga.

Inne tematy prac magisterskich na kierunku zarządzanie

Kierunek zarządzanie warto wybrać, jeśli posiada się kompetencje do pracy na stanowisku kierowniczym. Edukacja dotyczy przedmiotów, takich jak matematyka, statystyka i ekonometria, prawo cywilne, prawo gospodarcze, mikroekonomia oraz makroekonomia. Z tego względu studiując zarządzanie, masz do wyboru różne tematy prac magisterskich. Mogą dotyczyć one zarządzania zasobami ludzkimi, podstaw marketingu, public relations, zarządzania strategicznego czy prognozowania i symulacji.

 1. Zarządzanie kadrami.
 2. Dobór pracowników w przedsiębiorstwie.
 3. Efektywność czasu pracy kierownika.
 4. Motywacja pozamaterialna.
 5. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przykładowej małej firmie.
 6. Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa.
 7. Zarządzanie materiałami i surowcami w przedsiębiorstwie.
 8. Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej.
 9. Szkolenie i jego rola we współczesnym świecie.
 10. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 11. Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu.
 12. Formy organizacyjne działalności gospodarczej
 13. Rola nowych mediów w rekrutacji pracowników.
 14. Skuteczność tradycyjnych i elastycznych form zatrudniania.
 15. Polityka personalna w znormalizowanych systemach zarządzania.
 16. Podstawy teoretyczne analizy konkurencji.
 17. Wpływ zarządzania kapitałem intelektualnym na wyniki organizacji.
 18. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 19. Wykorzystanie usług ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem.
 20. Specyfika wypalenia zawodowego w różnych grupach zawodowych.

Na jakie inne tematy można pisać pracę dyplomową z zarządzania?

Na rynku pracy pojawiają się coraz ciekawsze oferty skierowane do osób kreatywnych. Wykorzystaj potencjał tego, że studiujesz na przyszłościowym kierunku, który nigdy nie przestanie być potrzebny. Napisz swoją pracę na temat zgodny z zainteresowaniami, a na pewno osiągniesz sukces. Poniżej znajdziesz kolejne propozycje zagadnień na pracę licencjacką z zarządzania.

 1. Stres w organizacji wg modelu transakcyjnego.
 2. Strategie radzenia sobie ze stresem.
 3. Zarządzanie czasem.
 4. Psychospołeczne determinanty przedsiębiorczości.
 5. Strategie outsourcingu produkcji i usług.
 6. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.
 7. Rekrutacja i selekcja pracowników. Klasyczne i nowoczesne metody rekrutacji oraz selekcji pracowników. Rekrutacja i selekcja pracowników a wizerunek organizacji.
 8. Patologie organizacyjne (mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja pracowników, pracoholizm, nepotyzm, organizacyjna schizofrenia).
 9. Pracownik tymczasowy w organizacji.
 10. Zarządzanie finansami w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (źródła finansowania, unikanie opodatkowania, zarządzanie ryzykiem, wpływ technologii cyfrowych).

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
3.56/5 na podstawie 9 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.